Nõo vallavalitsuse ametnike kontaktid

1.09.22

Nõo Vallavalitsus

Tel 745 5108; +372 513 9123
Faks 745 5141
e-post vald@nvv.ee 
Registreerimiskood: 75007942
Voika 23 Nõo alevik, 61601 Tartumaa
arveldusarve:
EE8610 10102020385004 SEB
EE192200 221015573738 Swedbank
 

Infotelefon kõigil tööpäevadel 745 5108

 

Vastuvõtt toimub ainult eelneval
kokkuleppel vastava valdkonna spetsialistiga

 

        

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vallavanem

Maano Koemets

745 5001
5342 5242

maano.koemets@nvv.ee

Vallasekretär

Aira Laul

745 5303
505 6439

aira.laul@nvv.ee

Sekretär- arhivaar

Ülle Orgusaar

745 5108

ylle.orgusaar@nvv.ee

Sekretär-registripidaja

Mai Kirs

745 5335
513 9123

mai.kirs@nvv.ee

kantselei@nvv.ee

Jurist-menetlusspetsialist

Raivo Kiisk

745 5000

raivo.kiisk@nvv.ee

Avalike suhete spetsialist

Airike Jõesaar

745 5005

airike.joesaar@nvv.ee

Finantsjuht

Pille Sügis

745 5002
513 9146

pille.sugis@nvv.ee

Raamatupidaja

Urve Pallo

745 5360

urve.pallo@nvv.ee

Raamatupidaja

Anu Nurmela

745 5003

anu.nurmela@nvv.ee

Ehitus- ja majandusosakonna juhataja

Sven Tarto

745 5332
505 1067

sven.tarto@nvv.ee

Keskkonnaspetsialist

Merike Kruuse

745 5332
5343 3648

merike.kruuse@nvv.ee

Ehitusspetsialist

Aarne Timm

745 5504
534 05828

aarne.timm@nvv.ee

Arenguspetsialist

Piia Raig

745 5434
533 24845

piia.raig@nvv.ee

Maaspetsialist

Piret Retter

745 5434

piret.retter@nvv.ee

Sotsiaalosakonna juhataja

Ene Mölter

745 5475
505 6437  

ene.molter@nvv.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Jaanika Liblik

745 5004
525 8716

jaanika.liblik@nvv.ee

Lastekaitsespetsialist

Agnes Laasberg

742 6144
5341 5700

agnes.laasberg@nvv.ee

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 

Anneli Vetka

748 0639
524 2627

anneli.vetka@nvv.ee

Kultuurispetsialist

Andri Viinalass

745 5361,
556 76614

andri.viinalass@nvv.ee

Noorsootööspetsialist

Birgit Haan 

501 9605

noortekeskus@nvv.ee

  

  

 

Nimi

Telefon

E-post       

Infoturbe eest
vastutav isik     

Aira Laul  

745 5303                    

aira.laul@nvv.ee

Andmekaitsespetsialisti
ülesandeid täidab 

Ülle Orgusaar

745 5108

ylle.orgusaar@nvv.ee