Veemajandus

13.05.20

Nõo Vallavolikogu 16. veebruar 2017 otsusega nr 118 määrati ajavahemikuks 01. aprill 2017 kuni 31. märts 2029 Nõo valla haldusterritooriumil vee-ettevõtjaks AS Emajõe Veevärk.

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud veeteenuse hinnad (käibemaksuta) on kättesaadavad Konkurentsiameti kodulehelt.

AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56 (kolmas korrus)
51013 Tartu
Koduleht: www.evv.ee
E-post:   evv@evv.ee 
Telefon: +372 731 1840
Faks:      +372 731 1841


Veenäitude teatamine:
Telefon: +372 731 1842
Telefon: +372 731 1843
E-post: arvesti@evv.ee

Kodulehel näitude teatamine: http://www.evv.ee/naitude-teatamine


Avariidest teatamine:
Telefon: +372 51 55077 (24 tundi)
Üldine telefon: +372 731 1840 (Tööajal 8.00-17.00)