Kehtestatud 18.05.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 18.05.2006 otsusega nr 56. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud Visuaal  ...

Nõo alevikus asuva Tartu, Järve ja Lätte tänavate vahelisel maa-alal asuva EELK Nõo Koguduse maa (kü 52801_010_0025) detailplaneering

Kehtestatud 18.05.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 18.05.2006 otsusega nr 56. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud Visuaal  ...

Kehtestatud 19.04.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 19.04.2007 otsusega nr 124. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud Illustratiivjoonis

Nõo alevikus asuva Vana-Aia kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 19.04.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 19.04.2007 otsusega nr 124. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud Illustratiivjoonis

Kehtestatud 15.11.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 15.11.2007 otsusega nr 173. Dokumendid: Põhi plaan 1 Põhiplaan 2 Seletuskiri ...

Uuta külas asuva Uhuta kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 15.11.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 15.11.2007 otsusega nr 173. Dokumendid: Põhi plaan 1 Põhiplaan 2 Seletuskiri ...

Kehtestatud 24.01.2008 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 24.01.2008 otsusega nr 184. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Asukohaskeem   Nõo...

Meeri külas asuva Kaarhalli kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 24.01.2008 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 24.01.2008 otsusega nr 184. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Asukohaskeem   Nõo...

Kehtestatud 30.08.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu  30.08.2007 otsusega nr 149. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Olemasolev olukord Tehnovõrgud ...

Nõo alevikus asuva Nõo lasteaia Krõll territooriumi ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering

Kehtestatud 30.08.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu  30.08.2007 otsusega nr 149. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Olemasolev olukord Tehnovõrgud ...

Kehtestatud 30.08.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 30.08.2007 otsusega nr 148. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Olemasolev olukord Situatsiooniskeem ...

Nõo alevikus asuva Rohtla katastriüksuse detailplaneering

Kehtestatud 30.08.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 30.08.2007 otsusega nr 148. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Olemasolev olukord Situatsiooniskeem ...

Kehtestatud 28.06.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 28.06.2007 otsusega nr 140. Dokumendid: Põhiplaan Seletuskiri Aksonomeetria Olemasolev olukord ...

Nõo alevikus asuva Heinla kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Kehtestatud 28.06.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 28.06.2007 otsusega nr 140. Dokumendid: Põhiplaan Seletuskiri Aksonomeetria Olemasolev olukord ...

Kehtestatud 19.04.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 19.04.2007 otsusega nr 125. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud Illustratiivjoonis ...

Nõo alevikus asuva Uus-Aia kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 19.04.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 19.04.2007 otsusega nr 125. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud Illustratiivjoonis ...

Kehtestatud 20.11.2008 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.11.2008 otsusega nr 229. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Olemasolev olukord ...

Luke külas asuvate Lepatriinu, Maasika, Sisaliku, Kiili, Vesiroosi ja Järveotsa kinnistute detailplaneering

Kehtestatud 20.11.2008 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.11.2008 otsusega nr 229. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Olemasolev olukord ...

Kehtestatud 28.08.2008 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 216. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Elekter  

Kolga külas asuva Päeva kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 28.08.2008 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 216. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Elekter  

Kehtestatud 22.,5.2008 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.05.2008 otsusega nr 211. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Olemasolev olukord ...

Nõgiaru külas Nõo tn 10 asuva Nõgiaru lasteaia kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 22.,5.2008 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.05.2008 otsusega nr 211. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Olemasolev olukord ...

Kehtestatud 21.02.2008 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 21.02.2008 otsusega nr 199. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri T eelõige Tehnovõrgu ...

Vissi külas asuva Ike kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 21.02.2008 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 21.02.2008 otsusega nr 199. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri T eelõige Tehnovõrgu ...

Kehtestatud 21.02.2008 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 21.02.2008 otsusega nr 198. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Krundi jaotus Tehnovõrgud ...

Vissi külas asuva Mäetare kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 21.02.2008 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 21.02.2008 otsusega nr 198. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Krundi jaotus Tehnovõrgud ...

Kehtestatud 15.11.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 15.11.2007 otsusega nr 174. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnojoonis ...

Nõo alevikus asuva Tartu tn 3a kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 15.11.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 15.11.2007 otsusega nr 174. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnojoonis ...

Kehtestatud 04.10.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 04.10. 2007 otsusega nr 154. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Nõo alevikus asuva Liiva tn 30 kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 04.10.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 04.10. 2007 otsusega nr 154. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Kehtestatud 04.10.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 04.10.2007 otsusega nr 153. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Kitsendused Tehnovõrgud ...

Voika külas asuva Salu kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 04.10.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 04.10.2007 otsusega nr 153. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Kitsendused Tehnovõrgud ...

Kehtestatud 28.06.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 28.06.2007 otsusega nr 139. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Nõo alevikus Raudtee tn 7 asuva Panda kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 28.06.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 28.06.2007 otsusega nr 139. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Kehtestatud 24.05.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu  24.05.2007 otsusega nr 131. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Illustratiivjoonis

Illi külas asuva Tagamõtsa kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 24.05.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu  24.05.2007 otsusega nr 131. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Illustratiivjoonis

Kehtestatud 15.03.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 15.03.2007 otsusega nr 116. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud Vaade  

Nõo alevikus Nõo-Tamsa maantee ning Tartu ja Meeri tänavate vahelisel maa-alal asuva EELK Nõo Koguduse maa ja selle lähiala detailplaneering

Kehtestatud 15.03.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 15.03.2007 otsusega nr 116. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud Vaade  

Kehtestatud 15.03.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 15.03.2007 otsusega nr 115.   Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri ...

Nõgiaru külas asuva Lütti katastriüksuse detailplaneering

Kehtestatud 15.03.2007 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 15.03.2007 otsusega nr 115.   Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri ...

Kehtestatud 28.09.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 28.09.2006 otsusega nr 79. Detailplaneeringu joonistega on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuse maaosakonnas. Dokumendid: ...

Nõo alevikus asuva Kuuse tn 1 kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 28.09.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 28.09.2006 otsusega nr 79. Detailplaneeringu joonistega on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuse maaosakonnas. Dokumendid: ...

Kehtestatud 28.09.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 28.09.2006 otsusega nr 78. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Situatsiooniskeem Tehnovõrgud ja...

Nõo alevikus asuva Männiku kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 28.09.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 28.09.2006 otsusega nr 78. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Situatsiooniskeem Tehnovõrgud ja...

Kehtestatud 24.08.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 24.08.2006 otsusega nr 71. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Situatsiooniskeem Maakasutus ...

Luke külas asuvate Lahkaja ja Lahkaja puuviljaaed katastriüksuste detailplaneering

Kehtestatud 24.08.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 24.08.2006 otsusega nr 71. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Situatsiooniskeem Maakasutus ...

Kehtestatud 29.06.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 29.06.2006 otsusega nr 61. Detailplaneeringu joonistega on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses. Dokumendid: Seletuskiri

Nõo alevikus asuva Lätte tn 7 kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 29.06.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 29.06.2006 otsusega nr 61. Detailplaneeringu joonistega on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses. Dokumendid: Seletuskiri

Kehtestatud 22.02.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.02.2006 otsusega nr 39. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Maakasutus    

Illi külas asuva Veskimäe kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 22.02.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.02.2006 otsusega nr 39. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Maakasutus    

Kehtestatud 26.01.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 26.01.2006 otsusega nr 35. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Situatsiooniskeem Tehnovõrgud

Nõo alevikus asuva Kooli katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Kehtestatud 26.01.2006 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 26.01.2006 otsusega nr 35. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Situatsiooniskeem Tehnovõrgud