Dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Nõo Vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuse ja vallavolikogu saadud või loodud dokumendid.

Avalikus dokumendiregistris ei avalikustata dokumente, millele kehtib juurdepääsupiirang (nt inimeste eraelulised andmed).

Nõo Vallavalitsuse dokumendiregister 
Dokumendiregistri kasutusjuhend