Lasteaiakoha taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Nõo valla lasteaedadesse on õigus kohta saada pooleteise- kuni seitsmeaastastel lastel, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Nõo vald. Üldist arvestust lasteaiakoha taotlemise ja järjekorra üle peetakse Nõo vallavalitsuses, arvestust laste konkreetsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab vastava lasteasutuse direktor.

Nõo valla haldusterritooriumil on vanemal võimalus oma lapsele kohta taotleda:

1) sõimerühmas (pooleteise- kuni kolmeaastased lapsed),
2) lasteaiarühmas (kolme- kuni seitsmeaastased lapsed),
3) liitrühmas (pooleteise- kuni seitsmeaastased lapsed),
4) sobitusrühmas (arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lg 6 ja § 6 lg 7 sätestatut).

Vanem esitab vallavalitsusele lasteaiakoha taotlemiseks avalduse, märkides eelistuse, millises valla lasteaias ta kohta soovib. Avaldusele lisatakse koopia lapse sünnitunnistusest. Sobitusrühma koha saamiseks tuleb vanemal lisaks tavapärasele kohataotlusele esitada avaldus sobitusrühma vastuvõtmiseks ja lisada sellele nõustamiskomisjoni otsus.

Laps kantakse lasteaiakoha järjekorda, arvestades avalduse esitamise kuupäeva.

Kui vanem soovib vahetada juba lasteaias käiva lapse lasteaeda, tuleb lapsele uuesti lasteaiakohta taotleda ning esitada uus avaldus.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka, anneli.vetka@nvv.ee tel 748 0639 või 524 2627.

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Nõo vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Nõo vallamajast.  

Viide: