Haridus- ja kultuurivaldkonnaga tegelevad töötajad

Voika 23 Nõo alevik Tartumaa

 Vastuvõtt toimub ainult eelneval kokkuleppel vastava valdkonna spetsialistiga

 

metikoht

Nimi

Telefon                      

E-post

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 

Anneli Vetka

748 0639

524 2627

anneli.vetka@nvv.ee

Kultuurispetsialist

Andri Viinalass

745 5361,

556 76614

andri.viinalass@nvv.ee

Noorsootööspetsialist

Egle Haljassaar

501 9605

egle.haljassaar@nvv.ee

Noorsootöötaja

Kaisa Hanko

58865333

noortekeskus@nvv.ee

Noorsootöötaja

Egle Vahesalu

(lapsehoolduspuhkusel)