Omaalgatuse Fondist (NOF) toetuse taotlemine

11.06.24

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Toetust on võimalus taotleda projektidele, milles kavandatavad tegevused leiavad aset Nõo vallas või on muul viisil seotud Nõo vallaga.
Toetust on õigus saada:

  • füüsilistel isikutel: s.h huvigrupil, huviringil, seltsingul, õpilasrühmal (klassil) jne;
  • mittetulundusühendustel, sihtasutustel.

NOF eesmärkideks on:

  • omaalgatuse ja kohaliku initsiatiivi tugevdamine valla probleemide lahendamisel;
  • vallaelanike ühistegevuse toetamine;
  • vallaelanike ideede rakendamine valla arengu hüvanguks;
  • valla arengu hoogustamine uuenduslike projektide realiseerimise kaudu.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Margit Saluotsamargit.saluotsa@nvv.ee  Tel 748 0639

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud.Vormi saaja nimi: Nõo vallavalitsus. 

Viide:

 

Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Nõo vallamajast.  

Viide:

 

Toimetaja: AIRIKE JÕESAAR