Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine

Vabariigi Valitsus kinnitas 10.12.2020 korraldusega nr 439 „Riigiteede teehoiukava 2021–2030", milles on uus meede „Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine". Meetme eesmärk on riigiteede taristu kvaliteedi tõstmine, et luua võrdsed liikumisvõimalused erinevatele liiklejatele ja soodustada ning võimaldada säästlike liikumisviiside kasutamist.

Nõo valla objektidest on Teehoiukava aastateks 2021-2030 Säästlikumate liikumisviiside objektide nimekirja 2022-2023 kantud 2023 aasta jaotusesse järgmised kergliiklusteed:

  • Nõo-Tamsa, tee alaguses Nõo aleviku sisene lõik kuni olemasoleva kergliiklusteeni.
  • Aiamaa-Nõo, Nõo aleviku sisene lõik poest bussijaama ja olemasoleva jalgteeni.
  • Jõhvi - Tartu - Valga, Tartumaal Külitse aleviku ja Järiste küla vaheline lõik. 

Ja järgmised bussipeatused:

  • Nõo bussipeatus
  • Meeri bussipeatus

Nõo Vallavalitsus osaleb Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamises kaasrahastajana (kaasrahastuse suurus kokku 185 0000 € KM-ga).

2022 aasta jooksul toimub  Transpordiameti eestvedamisel Nõo aleviku kergliiklusteede ja bussipeatuste projekteerimistingimuste menetlus, millesse on kaasatud ka Nõo Vallavalitsus.
 

Lisadokumendid

Säästlikumate liikumisviiside objektide nimekiri 2022-2023

Asukoha skeem: Nõo aleviku kergliiklusteed ja bussipeatused

Kavandatava lahenduse eskiis: Nõo aleviku kergliiklusteed ja bussipeatused