Nõo Vallavalitsuse istungid

 

Nõo Vallavalitsuse istungid toimuvad kohalike omavalitsuste infosüsteemi VOLIS keskkonnas, kord nädalas ja üldjuhul teisipäeviti.

Vastuvõetud õigusaktid

Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja:
Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Nõo Vallavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

Protokollid

Nõo Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

 

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kolmele  isikule. Ehitusküsimustes otsustati * Anda ehitusluba: - Nõgiaru külas asuvale Paju tee 4 katastriüksusele...

02.08.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kolmele  isikule. Ehitusküsimustes otsustati * Anda ehitusluba: - Nõgiaru külas asuvale Paju tee 4 katastriüksusele...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kahele puudega isikule. Maakasutuse teemadel otsustati * Seada erateele, mis paikneb Nõo vallas Ketneri külas Vahetigase...

27.07.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kahele puudega isikule. Maakasutuse teemadel otsustati * Seada erateele, mis paikneb Nõo vallas Ketneri külas Vahetigase...

Planeerimis- ja ehitusküsimustes otsustati * Kiriku  tänava  piirkonnas  asuvate  kruntide  detailplaneering u le esitati avaliku väljapaneku käigus mitmeid...

19.07.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Planeerimis- ja ehitusküsimustes otsustati * Kiriku  tänava  piirkonnas  asuvate  kruntide  detailplaneering u le esitati avaliku väljapaneku käigus mitmeid...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule. * Lõpetada hooldajatoetuse maksmine puudega lapse hooldajale.   Maa- ja planeeringu teemadel...

12.07.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule. * Lõpetada hooldajatoetuse maksmine puudega lapse hooldajale.   Maa- ja planeeringu teemadel...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule. Ehitusküsimustes otsustati * Anda  ehitusluba  Ketneri  külas  asuvale ...

05.07.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule. Ehitusküsimustes otsustati * Anda  ehitusluba  Ketneri  külas  asuvale ...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Suunata laps OÜ  Varajase  Kaasamise  Keskus  kaudu lapsehoiuteenusele ning tugiisikuteenusele kuni 31.12.2022. Ehitusküsimustes...

28.06.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Suunata laps OÜ  Varajase  Kaasamise  Keskus  kaudu lapsehoiuteenusele ning tugiisikuteenusele kuni 31.12.2022. Ehitusküsimustes...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta hooldajatoetust puudega isiku hooldajale. * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule puudest tingitud lisakulude katmiseks.   ...

21.06.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta hooldajatoetust puudega isiku hooldajale. * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule puudest tingitud lisakulude katmiseks.   ...

Haridusküsimustes otsustati * Toetada Nõo valla noore, Madis Valtsi osalemist jalgpallivõistlustel Pärnu Summer Cup'il, mis toimub 30. juuni - 3. juuli 2022. Ehitusküsimustes...

14.06.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Haridusküsimustes otsustati * Toetada Nõo valla noore, Madis Valtsi osalemist jalgpallivõistlustel Pärnu Summer Cup'il, mis toimub 30. juuni - 3. juuli 2022. Ehitusküsimustes...

Üldküsimustes Tehti otsus lihthanke Nõo lasteaed Krõll rühmaruumide renoveerimine kohta: Seoses hanketingimuste osas tekkinud eriarvamustele jäi töövõtuleping edukaks tunnistatud...

09.06.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Üldküsimustes Tehti otsus lihthanke Nõo lasteaed Krõll rühmaruumide renoveerimine kohta: Seoses hanketingimuste osas tekkinud eriarvamustele jäi töövõtuleping edukaks tunnistatud...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikutele puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Lõpetada hooldamine ja hooldajatoetuse maksmine puudega isiku...

07.06.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikutele puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Lõpetada hooldamine ja hooldajatoetuse maksmine puudega isiku...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikutele puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Suunata tugiteenusele OÜ Varajase Kaasamise Keskus kaudu üks puudega...

31.05.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikutele puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Suunata tugiteenusele OÜ Varajase Kaasamise Keskus kaudu üks puudega...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikutele puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksta sotsiaaltoetusi raske majandusliku olukorra leevendamiseks. ...

23.05.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikutele puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksta sotsiaaltoetusi raske majandusliku olukorra leevendamiseks. ...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Tasuda ühe hooldaja eest sotsiaalmaks alates 01.06.2022. Ehitusküsimustes otsustati * Anda ehitusluba Vissi külas asuvale Vapra tee 3...

17.05.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Tasuda ühe hooldaja eest sotsiaalmaks alates 01.06.2022. Ehitusküsimustes otsustati * Anda ehitusluba Vissi külas asuvale Vapra tee 3...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksta sotsiaaltoetust majanduslikult raske olukorra leevendamiseks. ...

10.05.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksta sotsiaaltoetust majanduslikult raske olukorra leevendamiseks. ...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust eakale invatransporditeenuse kulu kompenseerimiseks.   Ehitusküsimustes otsustati * Anda ehitusluba Nõo alevikus...

3.05.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust eakale invatransporditeenuse kulu kompenseerimiseks.   Ehitusküsimustes otsustati * Anda ehitusluba Nõo alevikus...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kolmele puudega isikule puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Lapse asendushooldusteenusele suunamine Elva Laste- ja...

26.04.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kolmele puudega isikule puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Lapse asendushooldusteenusele suunamine Elva Laste- ja...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust neljale puudega isikule puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksta hooldajatoetust sügava puudega isiku hooldajale. *...

19.04.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust neljale puudega isikule puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksta hooldajatoetust sügava puudega isiku hooldajale. *...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksta aprillikuu eest toimetulekutoetust kahele toimetulekutoetuse...

12.04.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksta aprillikuu eest toimetulekutoetust kahele toimetulekutoetuse...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kahele puudega isikutele puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksta kolmele inimesele sotsiaaltoetus majanduslikult raske...

5.04.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kahele puudega isikutele puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksta kolmele inimesele sotsiaaltoetus majanduslikult raske...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kolmele puudega isikutele puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksta sotsiaaltoetus majanduslikult raske olukorra...

29.03.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kolmele puudega isikutele puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksta sotsiaaltoetus majanduslikult raske olukorra...