Tervise - ja turvalisuse arengukava 2023-2026 koostamine.

Nõo Vallavalitsus algatas 10. jaanuaril 2023 Nõo Vallavalitsuse korraldusega nr 9 Tervise – ja turvalisuse arengukava 2023 – 2026 koostamise.

Arengukava teostajaks on Nõo Tervisemeeskond, ekspertidena on kaasatud Marko Tiirmaa ja Kadi Sarapuu.

Tervise Arengu Instituudi poolt on Tervisemeskonnale profiili koostamisele mentoriks Irena Viitamees. Koostööd tehakse Tervise Arengu Instituudiga Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes" raames.

 

Nõo valla terviseprofiil 2015-2020

Nõo valla terviseprofiili 2015 – 2020 kinnitamine

Nõo valla tervisemeeskonna hindamisraport 2021